JKA ROMANIA 2013-GASSHUKU BUDAPESTA -TANAKA MASAHIKO SENSEI & SAWADA KAZUHIRO SENSEI

Un stagiu deosebit ! ORIGINAL JKA GASSHUKU !

JKA ROMANIA 2013-GASSHUKU BUDAPESTA -TANAKA MASAHIKO SENSEI & SAWADA KAZUHIRO SENSEI Detalii